Thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thủ tục được xem là phức tạp nhất, nếu bạn không hiểu rõ các quy định của pháp luật như hiện nay, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí để tìm hiểu và thực hiện thủ tục. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, có cần phải thay đổi giấy phép kinh doanh không? Có cần phải thay đổi người đại diện trên giấy chứng nhận đầu tư không? Có cần phải thay đổi các loại giấy phép con của doanh nghiệp không? Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cần những giấy tờ hồ sơ gì? Quy định về người đại diện theo pháp luật như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây của Kế toán Lạc Việt.

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là các cá nhân pháp lý đại diện cho doanh nghiệp, chịu trách nhiệm thực thi các quyền và trách nhiệm khi thực hiện giao dịch trong doanh nghiệp. Họ đại diện cho doanh nghiệp trong vai trò nguyên đơn, bị đơn và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Họ cũng thực hiện các quyền và bổn phận khác theo quy định của pháp luật.

thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Điều kiện để trở thành người đại diện theo pháp luật

 • Người đại diện theo pháp luật phải là một cá nhân, không giống như thành viên hoặc chủ sở hữu công ty có thể là một cá nhân hoặc tổ chức.
 • Người đại diện theo pháp luật có thể là một cá nhân có quốc tịch trong hoặc ngoài nước.
 • Có thể có một hoặc nhiều đại diện theo pháp luật và cần phải ghi rõ trong điều lệ và nội quy công ty.
 • Cần phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
 • Người đại diện theo pháp luật có thể đồng thời là chủ doanh nghiệp, thành viên hoặc là cổ đông sáng lập.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật ra sao?

 • Người đại diện pháp luật của công ty sẽ là người đứng đầu Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Giám đốc/ Tổng Giám đốc và các vị trí quản lý khác, theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo quy định pháp luật hiện hành, người đại diện pháp luật phải có thường trú tại Việt Nam, và nếu không có mặt tại Việt Nam quá 30 ngày, họ phải cấp giấy ủy quyền cho người khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của người đại diện pháp luật. Công ty Cổ phần và Công ty TNHH có thể có nhiều người đại diện pháp luật đồng thời.
 • Người đại diện pháp luật phải thực hiện trung thực, cẩn trọng và tốt nhất các quyền và nghĩa vụ được giao, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Người đại diện pháp luật phải trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không được sử dụng thông tin, bí quyết và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp mà không được phép, cũng như không được lạm dụng vị trí, chức vụ và tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của các tổ chức hay cá nhân khác.
 • Người đại diện pháp luật phải thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho doanh nghiệp về việc họ hoặc những người có liên quan có quyền sở hữu hoặc chi phối cổ phần, vốn góp tại các doanh nghiệp khác.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cá nhân đối với những tổn thất do vi phạm nghĩa vụ được quy định tại điều khoản này.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật
hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ bao gồm một số các tài liệu sau:

1.Đối với công ty cổ phần:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu Phụ lục II-2
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi về thuế;
 • Quyết định, Nghị quyết và bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện;
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mới được chỉ định làm người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Giấy ủy quyền cho dịch vụ thay đổi đại diện theo pháp luật tại Lạc Việt để nộp hồ sơ.

2.Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu Phụ lục II-2;
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi về thuế;
 • Quyết định và Nghị quyết của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao có chứng thực của giấy tờ pháp lý của cá nhân mới được chỉ định làm người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Giấy ủy quyền cho dịch vụ thay đổi đại diện theo pháp luật tại Lạc Việt để nộp hồ sơ.

3.Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu Phụ lục II-2
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi về thuế;
 • Quyết định, Nghị quyết và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện;
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mới được chỉ định làm người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Giấy ủy quyền cho dịch vụ thay đổi đại diện theo pháp luật tại Lạc Việt để nộp hồ sơ.

4.Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, yêu cầu chữ ký của người bán, người tặng và người mua, người được tặng khi có sự chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân; yêu cầu chữ ký của người thừa kế khi chủ doanh nghiệp tư nhân qua đời;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân, được sao y hợp lệ, đối với người mua, người được tặng hoặc người thừa kế;
 • Hợp đồng giao dịch hoặc các văn bản giấy tờ khác liên quan đến giao dịch mua bán nếu có thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân;
 • Hợp đồng tặng nếu có chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân;
 • Bản sao của văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

5.Đối với công ty hợp danh:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có chữ ký của người đại diện theo pháp luật;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2020, không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.
 • Giấy ủy quyền cho dịch vụ thay đổi đại diện theo pháp luật tại Lạc Việt để nộp hồ sơ.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

 • Doanh nghiệp cần chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu hoặc sử dụng dịch vụ của Lạc Việt để được hỗ trợ viết toàn bộ tài liệu theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí

 • Doanh nghiệp cần scan tài liệu, hồ sơ và gửi lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
 • Tiếp theo, theo dõi và nhận thông báo cập nhật từ Phòng Đăng ký kinh doanh. Nếu nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp gửi bản giấy tài liệu về địa chỉ của Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi đăng ký.
 • Khi nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần đóng lệ phí thay đổi là 100.000 VNĐ.

Bước 3: Nhận kết quả và giấy phép đăng ký mới

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, thời gian cơ quan đăng ký doanh nghiệp giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được tài liệu hợp lệ.

 • Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
 • Kết quả nhận được là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

Một số lưu ý quan trọng sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Sau khi thực hiện sự thay đổi người đại diện theo quy định của pháp luật, công ty cần tiến hành các thủ tục dưới đây:

 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần cập nhật lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;
 • Trong trường hợp người đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh và có nhu cầu thay đổi, cần tiến hành thủ tục thay đổi sau khi có quyết định từ cấp trên.
 • Thông báo cho khách hàng, đối tác, bảo hiểm và các cơ quan liên quan khác về thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Trong trường hợp giấy phép con của công ty có tên người đại diện cũ và người này không còn chịu trách nhiệm nữa, cần thay đổi người đứng tên.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật kết hợp với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện pháp luật mới, cần chú ý tiến hành thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng và nộp thuế thu nhập (nếu thuế phát sinh trên thu nhập).

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dưới đây là mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp có thể tải về và sử dụng để soạn hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh khi công ty có ý định thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dưới đây là mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp có thể tải về và sử dụng để soạn hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh khi công ty có ý định thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Lạc Việt

Khi doanh nghiệp tự thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, thường sẽ gặp khó khăn vì không rõ cách soạn thảo hồ sơ, giấy tờ sao cho phù hợp với quy định và thường mất nhiều thời gian đi lại. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Lạc Việt hiểu rõ những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi thực hiện các thủ tục hành chính. Do đó, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật với phí dịch vụ trọn gói chỉ 900.000đ, hỗ trợ bàn giao kết quả tận nơi trong vòng 5 ngày làm việc.

dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật
Dịch vụ thay đổi tên người đại diện trên Giấy đăng ký kinh doanh
 • Lạc Việt tư vấn về các chức danh phù hợp cho người đại diện theo pháp luật với nhu cầu của công ty.
 • Lạc Việt tư vấn về các điều kiện pháp luật đối với người đại diện của công ty.
 • Lạc Việt hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục và trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty.
 • Lạc Việt thực hiện việc soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty.
 • Lạc Việt đại diện và nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Lạc Việt đại diện khách hàng trong việc đăng bố cáo thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty.
 • Lạc Việt tư vấn cho doanh nghiệp về các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty, bao gồm thông báo với ngân hàng, đối tác và các cơ quan quản lý liên quan khác.
 • Ngoài ra, Lạc Việt còn cung cấp các dịch vụ liên quan khác cho doanh nghiệp như thủ tục thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và nhiều dịch vụ khác liên quan tới doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp về thay đổi người đại diện theo pháp luật

1.Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp là các cá nhân được ủy quyền đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ có liên quan đến giao dịch. Người này cũng có tư cách của người yêu cầu giải quyết các vấn đề dân sự, tòa án, và các quyền, nghĩa vụ khác theo chỉ định của pháp luật.

2.Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần sẽ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
 • Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới;
 • Thông báo cập nhật số điện thoại để đảm bảo việc liên lạc thuận lợi cho khách hàng và cơ quan chức năng.

3.Doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật có được không?

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty cổ phần, có thể có hơn 1 người làm đại diện theo pháp luật. Khi đó, trong bản Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh hay quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

4.Người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp nhưng không tham gia góp vốn có được không?

Công ty có thể thuê một người làm đại diện theo luật pháp. Người đại diện theo luật có thể không phải là người đóng góp vốn cho công ty.

Nếu doanh nghiệp cần tư vấn kỹ hơn về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, hãy gọi cho Lạc Việt theo hotline:

liên hệ

Phan Châu Thịnh

Tôi là Phan Châu Thịnh – CEO tại Công ty dịch vụ kế toán Lạc Việt. Tôi là một chuyên gia pháp lý doanh nghiệp có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật doanh nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp.Tư vấn: 0931 398 798