GIỚI THIỆU

Chúng tôi là Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Lạc Việt về lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế, bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế. Địa chỉ website của chúng tôi là https://ketoanlacviet.vn. Dưới đây là chính sách quyền riêng tư mà chúng tôi đã và đang áp dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật này để hiểu cách website chúng tôi hoạt động đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, xem như bạn đã đồng ý với toàn bộ chính sách dưới đây – cho phép chúng tôi – khi cần thiết và thích hợp sử dụng dữ liệu của bạn.

NGUYÊN TẮC

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của tất cả những người ghé thăm website này. Do đó, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Dưới đây là 05 nguyên tắc làm cơ sở cho chính sách trong việc tôn trọng quyền riêng tư của bạn:

  1. Chúng tôi trân trọng niềm tin của bạn khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Bằng những thông tin này, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thích hợp cho bạn. Vậy nên, chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin của bạn một cách chân thực để xứng đáng với niềm tin đó.
  2. Bạn hoàn toàn có quyền tìm hiểu về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
  3. Đó là lý do chúng tôi luôn thông báo rõ ràng với bạn về những thông tin mà chúng tôi thu thập, những việc chúng tôi làm với thông tin đó và cam kết không thực hiện những việc khác ngoài phạm vi đã thông báo với bạn. Bạn hoàn toàn có thể xem lại chính sách này trên website chính thức của chúng tôi.
  4. Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó. Chúng tôi sẽ thực hiện các phương pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng phần mềm quản lý do chính chúng tôi thiết kế và không thông qua bên thứ ba hoặc bằng các phần mềm quản lý của bên thứ ba và chắc chắn có yêu cầu cam kết bảo mật từ bên thứ ba.
  5. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả quy định của pháp luật trong việc thu thập, lưu trữ và bảo mật dữ liệu, thông tin cá nhân. Đồng thời, nếu có phát sinh tranh chấp, chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

NỘI DUNG

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích thông báo về việc sử dụng thông tin cá nhân khi truy cập vào trang website của chúng tôi. Chúng sách này áp dụng cho riêng website này. Bất cứ khi nào website của Kế Toán Lạc Việt có một chính sách bảo mật khác, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng chính sách đó khác gì so với chính sách hiện tại.

Khi bạn bắt đầu truy cập website của chúng tôi, hãy đảm bảo kiểm tra nội chung chính sách bảo mật này trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Quyền kiểm soát dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn được kiểm soát bởi Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Lạc Việt tại 94, Tân Sơn, P.15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mục đích thu thập dữ liệu

Một trong những mục đích của chúng tôi là để thông báo cho bạn chúng tôi là ai và chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email) để cung cấp cho bạn các dịch vụ cần thiết. Cụ thể, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Trả lời các truy vấn hoặc yêu cầu do bạn gửi.
  • Xử lý các hồ sơ do bạn yêu cầu và gửi cho chúng tôi.
  • Quản lý và thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến các thỏa thuận mà bạn có với chúng tôi.
  • Dự đoán và giải quyết các vấn đề khi cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Tạo ra các dịch vụ mới có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Để tối ưu hóa dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn nên chúng tôi sẽ chỉ gửi dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn biết điều này và được sự đồng ý của bạn để tiếp thị trực tiếp.

Ngoài ra, nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ trên website. Chúng tôi sẽ ngừng việc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như trên.

Các bên thứ ba sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài bất kỳ mục đích nào khác trừ khi bạn đồng ý và chúng tôi đồng ý với họ. Kế Toán Lạc Việt yêu cầu các phần mềm bên thứ ba hợp tác với chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân người dùng.

Ngoại trừ quy định trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi chúng tôi có quyền hợp pháp cần phải làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của chúng tôi và của người dùng, khách hàng hoặc cá nhân khác của chúng tôi.

Loại dữ liệu thu thập

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên website, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên website này, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào website có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên website.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác
Các bài viết trên website này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các website khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập website đó. Tức là không thuộc phạm vi bảo vệ chính sách quyền riêng tư của bạn trên website của chúng tôi.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào website đó.

Chia sẻ dữ liệu

Nếu bạn yêu cầu thay đổi mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được đề cập trong email chúng tôi gửi bạn.

Ngoài ra, chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác nếu không nằm trong mục đích sử dụng dữ liệu mà chúng tôi công bố. Trừ trường hợp bạn đồng ý để chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba đó để thuận tiện hơn trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Thời gian dữ liệu tồn tại
Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên website của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên website cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền quản lý dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên website này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi dữ liệu được gửi đến

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Theo thời gian, chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này để phù hợp hơn. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi đáng kể nào cho chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này ngay lập tức. Vui lòng kiểm tra lại chính sách bảo mật của chúng tôi một cách thường xuyên.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn muốn liên hệ với ketoanlacviet.vn về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với người quản trị website của Kế Toán Lạc Việt thông qua các thông tin sau:

Email: cskhketoanlacviet@gmail.com
Số điện thoại: 0931 398 798

Địa chỉ: 94 Tân Sơn, P.15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh