Báo cáo tài chính cuối năm được xem là việc làm rất quan trọng của mỗi công ty, doanh nghiệp. Vào dịp những tháng, quý cuối năm 2022. Thông qua việc báo cáo này, doanh nghiệp sẽ tổng kết được kết quả kinh doanh trong một năm. Đây được xem là cơ sở để hoàn thành các khoảng thuế cho doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.

Việc lập báo cáo tài chính cuối năm vẫn còn gặp nhiêu khó khăn do một số doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Hoạt động kinh doanh và phát sinh tài chính vẫn chưa có nhiều. Nhân sự thực hiện công việc lập báo cáo còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Chính vì vậy, một số chủ doanh nghiệp hiện nay sẽ lựa chọn một dịch vụ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Trong bài viết này, Kế Toán Lạc Việt sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ lập báo cáo tài chính chi tiết và cụ thể nhất. Hãy sử dụng dịch vụ kế toán, dịch vụ làm báo cáo tài chính trọn gói sẽ giúp rút ngắn thời gian thực hiện

Hiểu Về Việc Lập Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính là việc doanh nghiệp thông báo, lập báo cáo liên quan đến tất cả hoạt động tài chính. Như: tài sản, các khoảng nợ, vốn điều lệ, doanh thu và lợi nhuận trong một năm hoạt động. Bảng báo cáo sẽ được trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp đầy đủ các thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của dòng tiền. Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm. Báo cáo sẽ gồm có 2 loại chính bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính tổng hợp
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất

Theo quy định mới 2022 của cơ quan thuế hiện nay. Tất cả doanh nghiệp trực thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính từng năm. Đối với các công ty hoặc tổng công ty thuộc đơn vị trực thuộc, ngoài lập báo cáo tài chính. Cần phải thực hiện thêm báo cáo tài chính tổng hợp và cáo cáo hợp nhất vào cuối kỳ.

Như vậy, khi lập báo cáo tài chính năm cho công ty, doanh nghiệp. Bộ phận nhân sự phải xác định rõ doanh nghiệp mình đang trực thuộc loại hình và chế độ nào. Để áp dụng và khai báo chính xác theo quy định của cơ quan thuế. Việc xác định này sẽ giúp hạn chế những sai sót xảy ra trong quá trình lập báo cáo.

Xem thêm: Nộp báo cáo tài chính chậm sẽ bị xử phạt như thế nào?

"Làm
Dịch vụ làm báo cáo tài chính trọn gói

Quy Định Mới Về Lập Báo Cáo Tài Chính

Căn cứ quy định pháp luật hiện nay theo thông tư 132/2018/TT-BTC. Các doanh nghiệp nhỏ sẽ được áp dụng theo quy định này. Đối với những doanh nghiệp có quy mô vừa sẽ được áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Trong đó có quy định rõ như sau:

  • Các doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định là các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
  • Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực. Mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp.

Như vậy, việc khai và nộp báo cáo tài chính cuối năm của các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định sau:

  1. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hay vừa sẽ thực hiện báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
  2. Đối các doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng nộp báo cáo tài chính năm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Cách Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm Đúng Quy Định Mới

Để thực hiện việc lập báo cáo tài chính đúng quy định và chính xác. Người lập báo cáo sẽ thực hiện theo trình tự các bước sau:

1. Tổng Hợp & Sắp Xếp Các Chứng Từ Kế Toán

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong một năm sẽ có rất nhiều chứng từ tài chính, kinh tế phát sinh. Các chứng từ này sẽ là một trong những hoạt động chính như: lập hoá đơn đầu ra, hoá đơn đầu vào. Hoạt động giao dịch ngân hàng, sổ quỷ, bảng chấm công, bảng lương. Các loại phiếu thu chi nhập và xuất kho….v.v

Nhân viên kế toán trước hết cần tổng hợp tất cả các chứng từ kế toán. Sau đó sẽ sắp xếp lại các chứng từ này sao cho phù hợp. Vì các chứng từ này rất quan trọng nên bạn cần kiểm tra cẩn thận trước khi tiến hành sắp xếp.

2. Hạch Toán Nghiệp Vụ Phát Sinh

Cách báo cáo tài chính cuối năm đúng quy định mới

Sau khi tổng hợp và sắp xếp các chứng từ kế toán. Việc tiếp theo bạn cần làm là tiến hành kiểm tra và hoàn thiện các chứng từ này. Mục đích nhằm đảm bảo tính pháp lý và hợp lệ theo đúng quy định về kế toán và thuế. Đồng thời, kế toán viên cần hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính theo đúng quy định. Lưu ý phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán khi tiến hành hạch toán để hạn chế tối thiểu những rủi ro tài chính.

3. Phân Loại Phát Sinh Theo Từng Tháng, Quý

Sau khi đã hoàn thành xong 2 bước trên. Công việc tiếp theo của một kế toán viên cần thực hiện là phân loại các phát sinh theo từng tháng, quýt trong năm.  Việc phân loại các phát sinh này sẽ giúp xác định được khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra cho từng tháng, quý. Để có thể kê khai được chính xác và hạn chế rủi ro. Hãy thuê một dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói để giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, Kế toán Lạc Việt chuyên cung cấp các dịch vụ trọn gói như:

4. Hạch Toán Các Khoản Ước Tính & Điều Chỉnh

Khi đã lập đầy đủ các báo cáo về chứng từ kế toán. Lúc này, kế toán viên cần tiến hành hạch toán về nghiệp vụ kinh tế và các nghiệp vụ phát sinh tài chính khác. Dựa trên các chứng từ đã có, cần kiểm tra và hoàn thiện chứng từ để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp.

5. Phân Loại Nghiệp Vụ

Mỗi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp được hạch toán với mỗi loại khác nhau. Khi nghiệp vụ liên quan đến tài sản và nợ phải trả sẽ trình bày thành ngắn hạn và dài hạn. Doanh nghiệp phát sinh liên quan đến: công nợ, thanh toán, kho hàng và những loại thuế phí khác. Kế toán viên cần phải phân loại các phát sinh này, từ đó sẽ hạch toán một cách phù hợp.

6. Lập Báo Cáo Tài Chính

Đây được xem là bước cuối cùng khi thực hiện lập báo cáo tài chính cuối năm. Sau khi đã rà soát và tổng hợp hết các số liệu cần thiết theo trình tự trên. Kế toán viên hay dịch vụ kế toán sẽ lập báo cáo tài chính cuối năm trên phần mềm báo cáo. Thông thường sẽ được thực hiện trên phần mềm nội bộ của công ty, doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn sử dụng loại phần mềm khác nhau.

Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm Trọn Gói

Với các bước lập báo cáo tài chính như trên, chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp hiểu hơn về việc lập báo cáo. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa có đội ngũ chuyên viên kế toán để thực hiện. Bây giờ, giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất khi sử dụng dịch vụ kế toán, báo cáo thuế trọn gói. Kế Toán Lạc Việt chắc chắn sẽ là giải pháp tốt nhất dành cho doanh nghiệp bạn.

Kế Toán Lạc Việt sẽ thay bạn thực hiện làm các báo cáo theo quý, năm. Giúp bạn tổng kết và kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, chứng từ và giấy tờ. Từ đó, tạo lập các bảng báo cáo tài chính chi tiết & chất lượng. Bạn có thể yên tâm phát triển doanh nghiệp mà không phải quá bận tâm về các khoảng thuế, báo cáo.

Phạm An Nhàn

Tôi là Phạm An Nhàn – CEO tại Công ty dịch vụ kế toán Lạc Việt. Bằng những hiểu biết và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực kế toán, thuế. Tôi muốn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình để mang lại nhiều giá trị về kế toán, thuế để đem lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp.Tư vấn: 0931 398 798