Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế, còn được gọi là thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, là bước quan trọng và phức tạp nhất trong quá trình giải thể chi nhánh. Để hoàn thành việc giải thể chi nhánh, công ty cần chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh, bao gồm cả chi nhánh hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc. Trong nội dung bài viết này, Lạc Việt sẽ cung cấp một số thông tin và hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện thủ tục để giải thể chi nhánh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tránh các vướng mắc phát sinh về thuế môn bài và các vấn đề pháp lý sau này.

thủ tục giải thể chi nhánh
Hướng dẫn thủ tục giải thể chi nhánh

Giải thể chi nhánh là gì?

Giải thể chi nhánh công ty là quá trình kết thúc hoạt động của các chi nhánh khi không còn hiệu quả, thông qua việc thực hiện các thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế. Theo Luật doanh nghiệp 2020 có nêu rõ, chi nhánh là một phần của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp, bao gồm việc đại diện theo ủy quyền. Quyết định giải thể chi nhánh có thể xuất phát từ doanh nghiệp hoặc từ quyết định thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh của chi nhánh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện để giải thể chi nhánh công ty là gì?

điều kiện giải thể chi nhánh
Một số điều kiện cần để giải thể chi nhánh cho công ty

Theo Điều 213 của Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện để giải thể chi nhánh công ty có thể được thực hiện dựa trên:

 • Quyết định của chủ doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có trách nhiệm đảm bảo tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện.
 • Doanh nghiệp với chi nhánh đã chấm dứt hoạt động phải thực hiện các hợp đồng, thanh toán nợ, bao gồm cả nợ thuế, và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Quy trình giải thể chi nhánh công ty mới nhất

Quy trình giải thể chi nhánh công ty sẽ bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 2: Xin giấy tờ, công văn xác nhận không có nợ thuế xuất nhập khẩu từ Tổng cục hải quan (nếu doanh nghiệp đã đăng ký xuất nhập khẩu).
 • Bước 3: Gửi hồ sơ giải thể và khóa mã số thuế tới cơ quan thuế quản lý chi nhánh.
 • Bước 4: Hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế của chi nhánh.
 • Bước 5: Bàn giao lại con dấu của chi nhánh cho cơ quan Công an.

Trong quá trình thực hiện giải thể chi nhánh, doanh nghiệp cần phải hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với cơ quan thuế, thực hiện các hợp đồng, thanh toán mọi khoản nợ. Bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty hiện nay

thủ tục giải thể chi nhánh
Các bước giải thể chi nhánh công ty

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế tại hải quan

Sau khi công bố quyết định giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính, doanh nghiệp cần gửi công văn đến Tổng cục Hải quan để xác nhận không có nợ nghĩa vụ hải quan. Hiện nay, một số cơ quan thuế không còn yêu cầu doanh nghiệp xác nhận công văn này.

Bước 2: Thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế

Doanh nghiệp cần gửi công văn đến cơ quan thuế, kèm theo bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, để xin được quyết toán thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Sau khi nhận được xác nhận không nợ thuế từ Chi cục thuế, Cục thuế sẽ ra quyết định đóng mã số thuế.

Bước 3: Hoàn thành thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 07 ngày sau khi thanh toán hết các khoản nợ, người đại diện theo pháp luật của công ty cần gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chính của công ty hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Nếu bạn đang tìm hiểu về giải thể doanh nghiệp, hãy tham khảo nội dung bài viết: Hồ sơ thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Hồ sơ giải thể chi nhánh gồm những gì?

1. Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty tại cơ quan thuế

Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh công ty tại cơ quan thuế sẽ gồm có:

 • Công văn yêu cầu xác nhận không nợ thuế tại Tổng cục Hải quan.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh (nếu người đại diện pháp luật không thực hiện).
 • Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 • Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Văn bản xác nhận không còn nợ thuế từ Tổng cục hải quan.
 • Các báo cáo thuế và tài chính (đối với chi nhánh hạch toán độc lập).
 • Văn bản cam kết không có tài sản thanh lý, không yêu cầu hoàn trả khoản thuế nộp thừa và không có nợ thuế.

tải hồ sơ Tải về bộ hồ sơ giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế

2. Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty tại sở Kế hoạch & Đầu tư

Hồ sơ giải thể chi nhánh (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh công ty tại sở KH & ĐT gồm có:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, được ký bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, theo mẫu tại Phụ lục II-20 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần).
 • Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH).
 • Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh đối với công ty cổ phần.
 • Thông báo xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế cho chi nhánh.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại sở KH & ĐT (nếu có).
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của người trực tiếp nộp hồ sơ.

tải hồ sơ Tải về bộ hồ sơ giải thể chi nhánh tại sở KH & ĐT

Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty của Lạc Việt

Quá trình giải thể chi nhánh công ty đòi hỏi việc thực hiện nhiều thủ tục phức tạp tại các cơ quan như thuế, BHXH, Hải quan, công an và đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn không chuyên về kế toán, thuế hoặc pháp lý doanh nghiệp, việc chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo sẽ rất khó khăn có thể chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần. Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ giải thể chi nhánh là một lựa chọn thông minh để tiết kiệm thời gian và công sức của bạn.

Lạc Việt là một đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp tư vấn các dịch vụ giải thể doanh nghiệp và thủ tục giải thể chi nhánh cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, bao gồm chi nhánh công ty cổ phần, chi nhánh công ty TNHH, và chi nhánh doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, Lạc Việt cũng tư vấn thành lập công ty trọn gói, bao gồm các thủ tục liên quan đến việc thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên, doanh nghiệp tư nhân và cả việc thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Một số lưu ý quan trọng khi giải thể chi nhánh công ty

 • Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng, đối tác và các bên liên quan về việc giải thể chi nhánh.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có trách nhiệm đảm bảo tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động.
 • Doanh nghiệp với chi nhánh đã chấm dứt hoạt động phải thực hiện các hợp đồng, thanh toán nợ, bao gồm cả nợ thuế, và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
 • Nếu doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà không thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi chi nhánh đặt trụ sở, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ theo Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Các câu hỏi thường gặp khi giải thể chi nhánh

Thời gian để giải thể chi nhánh công ty là bao lâu?

Trả lời: Thời gian để giải thể chi nhánh công ty sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm việc hoàn thành các thủ tục pháp lý và quyết toán thuế. Đối với chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc, thời gian để hoàn thành việc chấm dứt hoạt động chi nhánh sẽ từ 15 – 30 ngày. Đối với chi nhánh công ty hạch toán độc lập, có thể thời gian để giải thể sẽ lâu hơn.

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập ra sao?

Trả lời: Quy trình giải thể chi nhánh hạch toán độc lập gồm các bước sau:

 • Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia.
 • Bước 2: Yêu cầu xác nhận không nợ thuế tại cơ quan hải quan.
 • Bước 3: Thực hiện thủ tục khóa mã số thuế tại cơ quan thuế.
 • Bước 4: Giao lại con dấu chi nhánh cho cơ quan Công an.
 • Bước 5: Thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà không thông báo có bị phạt không?

Trả lời: Có, nếu doanh nghiệp tự ý chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp có thể phải chịu mức phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ.

Thủ tục trả con dấu của chi nhánh tại cơ quan công an như thế nào?

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản đề nghị hoàn trả con dấu của chi nhánh.
 • Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh do chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu chi nhánh do cơ quan công an cấp (bản gốc).
 • Con dấu của chi nhánh.

Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, trên thực tế quá trình thực hiện thủ tục giải thể sẽ phát sinh nhiều vấn đề khác và có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn, nếu quý doanh nghiệp đang có nhu cầu cần tư vấn thêm về thủ tục này, hãy gửi yêu cầu về email cskhketoanlacviet@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ thêm.

Phan Châu Thịnh

Tôi là Phan Châu Thịnh – CEO tại Công ty dịch vụ kế toán Lạc Việt. Tôi là một chuyên gia pháp lý doanh nghiệp có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật doanh nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp.Tư vấn: 0931 398 798