Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế bao gồm những nhiệm vụ nào? Có lẽ khái niệm này sẽ không còn mới mẻ với bất kì doanh nghiệp hay đơn vị nào. Kế toán thuế vừa đóng vai trò là một vị trí, vừa là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả và duy trì sự ổn định trong ranh giới quy định của pháp luật. Trong bài viết này, Lạc Việt sẽ giới thiệu cho bạn về những khái niệm, công việc và nhiệm vụ của kế toán thuế, được cập nhật nội dung mới nhất 2023.

Kế toán thuế là gì?

kế toán thuế
Thuế và các công việc kế toán thuế

Kế toán thuế được xem như một liên kết quan trọng giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Qua quá trình thực hiện các công việc của kế toán thuế, trách nhiệm và nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trở nên minh bạch và tuân thủ đúng pháp luật, góp phần tạo ra sự ổn định trong hoạt động kinh doanh. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, kế toán thuế đơn giản hóa việc quản lý nền kinh tế phức tạp, đồng thời giúp đảm bảo nguồn thu ngân sách quốc gia ổn định.

Kế toán thuế làm những công việc gì?

Kế toán thuế là bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm kê khai và nộp lệ phí môn bài khi doanh nghiệp mới thành lập. Công việc của kế toán thuế diễn ra liên tục và không ngừng suốt quá trình hoạt động của công ty, đặc biệt là vào cuối kỳ kê khai và nộp thuế. Công việc của một kế toán thuế được chia thành các công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Công việc theo ngày

Mỗi ngày, kế toán thuế phải thu thập và xử lý các loại hóa đơn chứng từ phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động cũng như tiến hành hạch toán các chứng từ.

Hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng
Hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng
 • Kế toán thuế có trách nhiệm nộp đúng và đủ các khoản thuế phát sinh để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tránh rủi ro phạt nguội từ cơ quan thuế.
 • Hàng ngày, kế toán thuế phải kiểm tra và điều chỉnh các hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định về thuế.
 • Kế toán thuế thường xuyên theo dõi các giao dịch tiền tệ trong ngân hàng để đảm bảo sự khớp lệnh và chính xác trong việc hạch toán.
 • Công việc hàng ngày của kế toán thuế còn bao gồm việc xử lý các chứng từ, hóa đơn và lưu trữ chúng một cách cẩn thận và tiện lợi.
 • Kế toán thuế cũng phải thường xuyên cập nhật và nắm bắt các quy định thuế mới nhằm đảm bảo tuân thủ và áp dụng đúng quy định pháp luật.

Công việc theo tháng

Hàng tháng, kế toán thuế phải thực hiện các công việc dưới đây để đảm bảo tuân thủ quy định về thuế và đảm bảo tính chính xác trong công việc:

 • Nếu doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên, kế toán thuế cần tiến hành kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT).
 • Thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu VNĐ trở lên.
 • Chuẩn bị các báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng cho doanh nghiệp vừa thành lập trong năm đầu tiên.
 • Kế toán thuế cần thực hiện bút toán phân bổ những dụng cụ, công cụ và trích hao tài sản cố định hàng tháng.
 • Đảm bảo cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và đưa ra phương án xử lý.

Công việc theo quý

 • Hàng quý, kế toán thuế cần lập các tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho những doanh nghiệp mới thành lập hoặc có doanh thu dưới 50 tỷ đồng/ năm. Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.
 • Kế toán thuế cần lập tờ khai cho các loại thuế khác nếu có phát sinh, thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
 • Kế toán thuế cần thực hiện bút toán phân bổ những dụng cụ, công cụ và trích hao tài sản cố định hàng quý.
 • Kế toán thuế cần lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp để theo dõi những hóa đơn đã được sử dụng và những hóa đơn bị hỏng.
 • Lưu giữ các chứng từ liên quan để hỗ trợ việc lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
 • Kế toán thuế cần cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và có phương án xử lý để tránh dồn việc vào cuối năm.

Công việc hàng năm

Công việc đầu năm của kế toán thuế

Kế toán thuế cần thực hiện một số công việc quan trọng vào đầu năm, bao gồm:

 • Kế toán thuế cần kê khai và nộp thuế môn bài cho các doanh nghiệp mới thành lập trước ngày 31 tháng 1 theo quy định của pháp luật.
 • Kế toán thuế cần nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 12 hoặc quý IV của năm trước.
 • Kế toán thuế cần nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính của quý IV của năm trước.
 • Kế toán thuế cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý IV của năm trước đó.

Công việc cuối năm của kế toán thuế

Thời điểm vào cuối năm sẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất của kế toán thuế, vì đây là thời gian phải hoàn thành và nộp các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm các công việc:

 • Kế toán thuế cần kiểm tra, rà soát lại các vấn đề còn tồn đọng và kiểm tra các số liệu từ chi tiết tới tổng hợp để hoàn thành bộ báo cáo tài chính.
báo cáo tài chính cuối năm
Báo cáo tài chính cuối năm
 • Báo cáo tài chính của năm cần được nộp trong vòng 90 ngày của năm tiếp theo.
 • Kế toán thuế cần in toàn bộ các sổ sách để lưu trữ phục vụ cho công việc quyết toán thuế về sau, bao gồm sổ cái các tài khoản, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, các bảng biểu chi tiết, các phiếu thu, phiếu chi đi kèm hóa đơn và phiếu nhập kho, xuất kho.

Cách làm kế toán thuế

Để làm kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp đang hoạt động, bạn có thể tham khảo cách làm kế toán thuế theo các bước sau đây.

Doanh nghiệp mới thành lập

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đối với những doanh nghiệp vừa thành lập, kế toán thuế sẽ thực hiện các việc sau đây:
Bước 1: Nhận giấy đăng ký kinh doanh (ĐKKD) từ cơ quan có thẩm quyền.
Bước 2: Tạo tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch tài chính.
Bước 3: Mua chữ ký số để thực hiện kê khai và nộp thuế trực tuyến.
Bước 4: Lập tờ khai và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp.
Bước 5: Tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) và lập mẫu 06/GTGT gửi cho cơ quan thuế.
Bước 6: Tập hợp các hóa đơn, chứng từ liên quan để lập báo cáo và nộp thuế.
Bước 7: Hạch toán sổ sách dựa trên các chứng từ, hóa đơn đã tập hợp được.
Bước 8: Đối chiếu sổ sách và lập báo cáo tài chính hàng năm.
Bước 9: In sổ sách và ký, đóng dấu để xác nhận thông tin.
Bước 10: Lưu trữ các sổ sách, chứng từ một cách có tổ chức để phục vụ cho việc kiểm tra sau này.

Doanh nghiệp đang hoạt động

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, khi làm kế toán thuế cần chú ý đến việc tiếp nhận và bàn giao các chứng từ, sổ sách kế toán.

Quy trình của kế toán thuế

Quy trình làm kế toán thuế bao gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Lập các chứng từ kế toán để ghi nhận các giao dịch tài chính.
 • Bước 3: Ghi sổ sách kế toán để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Bước 4: Thực hiện các công việc kế toán cần thiết vào cuối kỳ kế toán.
 • Bước 5: Lập bảng cân đối sổ sách, chi phí và số liệu phát sinh để kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Bước 6: Lập báo cáo tài chính và thực hiện quyết toán thuế để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế.

Một số câu hỏi thường gặp về kế toán thuế

Bằng cấp tối thiểu khi làm kế toán thuế là gì?

Bằng cấp tối thiểu khi làm kế toán thuế thường là cao đẳng, với trình độ này, người làm kế toán thuế sẽ được đào tạo bài bản trong một thời gian để có thể thực hiện chính xác và hiệu quả các công việc. Tuy nhiên, ngoài bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng cũng rất quan trọng đối với vị trí kế toán thuế.

Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi làm kế toán thuế?

Để hạn chế rủi ro khi làm kế toán thuế, bạn có thể sử dụng các phần mềm kế toán từ các nhà cung cấp uy tín có thể giúp giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa việc quản lý các loại hóa đơn, chứng từ. Điều này giúp cho công việc kế toán thuế được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Dịch vụ kế toán thuế sẽ làm những công việc gì?

Khi thuê dịch vụ kế toán thuế trọn gói, họ sẽ thực hiện các công việc của một kế toán tổng hợp, bao gồm:

 • Xử lý các công việc cơ bản như thu thập hóa đơn, chứng từ hàng tháng, tính toán và chuẩn bị bảng lương, tính toán và đóng các khoản bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp.
 • Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Dịch vụ kế toán sẽ lập và nộp các báo cáo thuế hàng quý và quyết toán thuế hàng năm.
 • Lập và nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan có thẩm quyền.
 • Hoàn tất đầy đủ các tài liệu liên quan, bao gồm in và ràng buộc các sổ sách kế toán.
 • Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với các bên liên quan như cán bộ thuế, nhân viên phòng thống kê, nhân viên kiểm toán và ngân hàng để giải thích dữ liệu được ghi lại theo yêu cầu.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế cần lưu ý gì?

Sau khi kết thúc năm tài chính vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, bạn có thời hạn 90 ngày để nộp báo cáo tài chính. Dịch vụ kế toán thuế sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu cần thiết, bao gồm:

 • Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào trang web của Tổng cục Thuế.
 • Bộ báo cáo tài chính đã in để nộp cho văn phòng thống kê quận nơi công ty bạn đặt trụ sở.
 • Dịch vụ kế toán thuế có trách nhiệm bàn giao tất cả các sổ kế toán bao gồm bảng tóm tắt và chi tiết về xuất nhập khẩu, hàng tồn kho, biên lai và thanh toán, sổ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ khấu hao tài sản cố định, sổ phân bổ công cụ,…

Như nội dung mà Kế toán Lạc Việt đã chia sẻ ở trên về các mô tả công việc kế toán thuế, quy trình và cách làm kế toán thuế cho doanh nghiệp chính xác và hiệu quả. Có thể thấy, các việc làm của kế toán thuế không hề đơn giản và đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về các quy định và thủ tục liên quan.

Trên thực tế, hiện nay có nhiều người làm việc trong ngành kế toán thuế dù đã có nhiều kinh nghiệm làm việc nhưng đôi khi vẫn thấy bối rối và khó khăn trong công việc.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều doanh nghiệp đã quyết định sử dụng dịch vụ kế toán thuế của các công ty pháp lý uy tín để tiết kiệm thời gian, chi phí. Đảm bảo được quy trình và thủ tục hợp lệ theo quy định của cơ quan Nhà nước. Trong đó, Kế toán Lạc Việt là một trong những công ty cung cấp giải pháp về kế toán dịch vụ được nhiều doanh nghiệp tin tưởng và lựa chọn.

Phạm An Nhàn

Tôi là Phạm An Nhàn – CEO tại Công ty dịch vụ kế toán Lạc Việt. Bằng những hiểu biết và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực kế toán, thuế. Tôi muốn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình để mang lại nhiều giá trị về kế toán, thuế để đem lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp.Tư vấn: 0931 398 798