Các loại hình doanh nghiệp phổ biến được đăng ký nhiều hiện nay theo Luật doanh nghiệp 2020. Bao gồm: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1, 2 thành viên, Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu của chủ doanh nghiệp. Trong bài viết này, Kế Toán Lạc Việt sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Từ đó, giúp bạn lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích kinh doanh của mình.

Các Loại Hình Doanh Nghiệp Phổ Biến Hiện Nay

5 loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay
5 loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Tìm Hiểu Loại Hình Công Ty Cổ Phần

Công ty cổ phần được thành lập và tồn tại bởi sự tham gia góp vốn của nhiều cổ đông. Cổ đông là các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty. Họ sở hữu ít nhất 1 cổ phần của Công ty cổ phần. Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng.

Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sẽ được phép phát hành chứng khoán so với Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh.

Cổ đông của Công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản khác và trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Xem Thêm: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ưu điểm của Công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần được phát hành trái phiếu và cổ phiếu.
 • Mức độ chịu rủi ro của Công ty cổ phần sẽ không cao do cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty CP không hạn chế số lượng cổ đông nên việc huy động vốn sẽ trở nên dễ dàng. Có thể mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách dễ dàng.

Nhược điểm của Công ty cổ phần

 • Do số lượng cổ đông lớn nên việc quản lý và điều hành công ty sẽ rất phức tạp. Các cổ đông có thể vì lợi ích mà đối kháng nhau.
 • Việc bảo mật doanh nghiệp sẽ trở nên hạn chế. Do phải công khai về hoạt động kinh doanh của công ty với các cổ đông khác.
 • Do bị ràng buộc về chế độ tài chính và kế toán theo quy định của pháp luật. Nên việc quản lý và điều hành sẽ khá phức tạp.

Tìm Hiểu Về Loại Hình Doanh Nghiệp Tư Nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ. Đối với Doanh nghiệp tư nhân, người làm chủ phải chịu toàn bộ trách nhiệm bằng tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Là chủ Doanh nghiệp tư nhân, bạn sẽ có toàn quyền định về hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời còn là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp của mình. Chủ Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân bởi vì không có sự độc lập về tài sản.

Chủ Doanh nghiệp tư nhân không được phép là thành viên của Công ty hợp danh. Không được phép là chủ hộ kinh doanh. Ngoài ra, bạn sẽ không được phép thành lập và góp vốn cho Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Xem Thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân hoàn chỉnh

Ưu điểm khi thành lập Doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ. Nên bạn có thể chủ động quyết định tất cả hoạt động kinh doanh của mình.
 • Việc chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình. Có thể giúp cho Doanh nghiệp tư nhân thể hiện được sự uy tín trong mắt khách hàng và đối tác.

Nhược điểm của Doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ Doanh nghiệp tư nhân sẽ phải chịu rủi ro cao do không có tư cách pháp nhân;
 • Huy động vốn sẽ trở nên khó khăn hơn khi không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán;
 • Một cá nhân chỉ được phép thành lập một Doanh nghiệp tư nhân;
 • Không được phép tham gia góp vốn hay thành lập Công ty cổ phần, Công ty TNHH  1, 2 thành viên trở lên.

Chi Tiết Về Công Ty Hợp Danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có chứa ít nhất 2 thành viên. Thành viên trong công ty được gọi là thành viên hợp danh. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình.

Thành viên hợp danh là những người có trình độ và chuyên môn cao nên sẽ có độ tin tưởng lẫn nhau. Ngoài thành viên hợp danh ra thì Công ty hợp danh được phép thêm thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 

Thành viên của Công ty hợp danh ngang quyền với nhau trong việc quyết định các vấn đề về quản lý công ty. Nhưng các thành viên góp vốn không được phép quản lý và tham gia hoạt động kinh doanh của công ty. Họ chỉ được chia lợi nhuận theo điều lệ của Công ty hợp danh.

Ưu điểm khi thành lập Công ty hợp danh

 • Công ty hợp danh có thể dễ dàng tạo được niềm tin với khách hàng và với đối tác bởi vì chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh. 
 • Bên cạnh đó có thể tạo sự tin tưởng với đối tác do thành viên, cá nhân của Công ty hợp danh là những người có trình độ và chuyên môn cao. 
 • Chính việc chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh nên Công ty hợp danh sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay vốn và hoãn nợ dễ dàng hơn.

Nhược điểm của Công ty hợp danh

 • Chính chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên các thành viên của Công ty hợp danh sẽ chịu rủi ro cao. 
 • Các thành viên tham gia góp vốn sẽ không được phép quản lý Công ty hợp danh. Ngoài ra bạn sẽ không được phép phát hành chứng khoán. 
 • Công ty hợp danh không thể huy động vốn do quy định không được phép phát hành chứng khoán. Nếu muốn huy động vốn, chủ Công ty hợp danh có thể vay vốn từ các ngân hàng hoặc có thể kết nạp thêm thành viên mới.

Khái Niệm Về Công Ty TNHH 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hay Công ty TNHH 1 thành viên là loại 1 hình doanh nghiệp được thành lập bởi một cá nhân hay tổ chức.

Nếu là chủ của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên bạn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ. Đồng thời phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản khác của công ty như trong phạm vi số vốn điều lệ của loại hình doanh nghiệp này.

Vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp vào. Được ghi trong điều lệ của công ty, có tư cách pháp nhân sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ưu điểm của Công ty TNHH 1 thành viên

Cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ dàng huy động vốn do được phép phát hành trái phiếu.

Khi là chủ sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên là bạn có toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh của công ty mà không bị chi phối bởi các thành viên như những loại hình công ty khác.

Nhược điểm của Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên không có quyền phát hành cổ phần, trừ trường hợp chuyển đổi thành Công ty cổ phần

Do không được phép phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn của Công ty TNHH 1 thành viên bị giới hạn. Nếu muốn huy động thêm vốn, chủ sở hữu cần tăng thêm số vốn của mình hoặc huy động thêm vốn từ người khác. 

Trường hợp có thêm thành viên góp vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên phải chuyển sang loại hình doanh nghiệp Công ty cổ phần hoăc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Tìm Hiểu Về Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (TNHH 2 thành viên trở lên) là loại hình doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức. Họ chịu trách nhiệm về tài sản và những khoản nợ khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào. 

Bên cạnh đó Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Sẽ có tư cách pháp nhân sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ có vốn điều lệ. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà thành viên trong công ty đã cam kết góp vào 

Ưu điểm khi đăng ký Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ có nhiều thành viên hơn Doanh Nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên. Nên về số lượng vốn sẽ nhiều hơn so với 2 loại hình doanh nghiệp trên.

Thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là những người quen biết. Có trình độ và chuyên môn cao nên sẽ tin tưởng lẫn nhau. Giúp cho việc điều hành, quản lý công ty trở nên dễ dàng.

Việc chuyển nhượng vốn sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Từ đó giúp nhà đầu tư kiểm soát dễ dàng trong việc thay đổi những thành viên. Vì vậy mà có thể ngăn chặn được thâm nhập của những người lạ vào công ty.

Xem Thêm: Cách thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

Nhược điểm của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ của pháp luật nhiều hơn. So với Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân. 

Do không được phép phát hành cổ phiếu. Nên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ khó khăn trong việc huy động vốn. Nếu muốn huy động vốn chủ sở hữu Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Bắt buộc phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp là Công ty cổ phần.

5 loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Loại Hình Doanh Nghiệp Nào Được Đăng Ký Nhiều Nhất Hiện Nay?

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp được nhiều người đăng ký lựa chọn nhất hiện nay. Do số lượng thành viên ít nên việc điều hành và quản lý doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng. Thành viên của Công ty TNHH 1 thành viên có toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh của mình. Nên sẽ không bị chi phối bởi các thành viên khác.

Qua bài viết vừa rồi Kế Toán Lạc Việt đã gửi đến bạn những thông tin bổ ích về các loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam. Giúp bạn biết được ưu điểm cũng như nhược điểm, từ đó bạn có thể thành lập công ty, doanh nghiệp một cách dễ dàng. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay thắc mắc trong việc thành lập công ty. Hãy tham khảo dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Kế Toán Lạc Việt. Liên hệ ngay số điện thoại 0931 398 798 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chuyên viên tại Lạc Việt sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chuyên viên tại Lạc Việt sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Phan Châu Thịnh

Tôi là Phan Châu Thịnh – CEO tại Công ty dịch vụ kế toán Lạc Việt. Tôi là một chuyên gia pháp lý doanh nghiệp có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật doanh nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp.Tư vấn: 0931 398 798